Política de Privacitat

COMERCIAL JAPSA, S.A. és una empresa on la transparència en la informació és fonamental per establir una relació de confiança amb les persones que formen el nostre projecte i amb els nostres proveïdors i clients, sent la protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres de vital importància , per la qual cosa volem mitjançant la present Política de privadesa i protecció de dades personals, informar-te de com recaptem i com tractem o utilitzem aquestes dades.

En aquesta política de privadesa i protecció de dades personals s'estableixen les bases sobre les quals COMERCIAL JAPSA, S.A., amb domicili al carrer Garcilaso, 145 08027 Barcelona, tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els nostres usuaris a través de la pàgina web .

Aquesta Política sempre serà aplicable quan es facilitin dades a COMERCIAL JAPSA, SA, el qual serà responsable de les seves dades (Responsable del Tractament de les Dades), ia través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on es recullin dades de caràcter personal ( nom, email, etc.).

A què ens comprometem

A respectar la privadesa dels nostres usuaris i tractar les dades personals amb el consentiment dels mateixos.

A tractar les dades personals que estrictament necessitem per donar el servei sol·licitat, i tractar-les de forma segura i confidencial, prenent les mesures necessàries per evitar-ne l'accés no autoritzat i l'ús indegut.

A no utilitzar les dades personals per a finalitats per a les quals no hem obtingut prèviament el consentiment.

A no donar les dades personals a tercers ni compartir-les.

A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual han estat proporcionades.

Quines dades personals utilitzem

A través de la nostra pàgina web podem demanar dades personals per a diferents finalitats:

Sol·licitud d'informació per part de l'usuari

Depenent de la finalitat per a la qual s'aporten les dades, seran requerides les dades estrictament necessàries.

És important que l'usuari sigui conscient de les dades que aporta i la finalitat per a la qual ho fa perquè en el moment que les facilita, està acceptant que recopilem, emmagatzemem i fem servir aquestes dades per a la finalitat requerida, podent en qualsevol moment retirar el consentiment prestat per les vies oportunes sent el consentiment de linteressat la base legal i legitimació per al tractament de les seves dades personals.

Exactitud i veracitat de les dades

L'usuari, en aportar les dades requerides als formularis, és l'únic responsable de la veracitat de les dades remeses, garantint i responent de l'exactitud, vigència i
autenticitat de les dades personals facilitades, comprometent-se a mantenir-les degudament actualitzades.

Quins drets té sobre les dades personals aportades

Un cop aportades les dades personals tindrà dret a:

  • Consulteu qualsevol dubte ja que se us informe de com usem les dades ia obtenir ACCÉS a les mateixes.
  • Que es RECTIFIQUI o esborri la seva informació oa imposar LIMITACIONS en el tractament de la mateixa.
  • CANCEL·LACIÓ de les dades.
  • OPONAR-SE al tractament de les vostres dades.
  • PORTABILITAT de les dades.

En qualsevol moment, podrà exercitar aquests Drets, mitjançant un escrit i acreditant la seva personalitat dirigit a COMERCIAL JAPSA, SA, al carrer Garcilaso, 145 08027 Barcelona a través de l'adreça de correu electrònic:japsa@japsa.es.

A més, podrà presentar una reclamació davant de l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

Seguretat i emmagatzematge de les dades

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre el titular no sol·licite la seua eliminació, adoptant les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o dany accidentals, fent tot el possible per protegir-los i mantenir-los de manera segura.

Quines dades personals compartim amb tercers

No es preveuen cessions de dades excepte en aquells casos en què hi hagi una obligació legal. No hi ha previsió de transferències de dades internacionals.